bodyia > synt historie > Nastává věk syntetizérů (1960-1979)

Autor: clanky <(at)>, Téma: synt historie, Vydáno dne: 21. 08. 2005

anotace: V éře komerčních syntetizérů se výrazně uplatnil domácí kutil a génius Robert Moog. Rozhodl se vytvořit jednoduché syntetizéry, které by ulehčily práci hudebníkům a přitom nebyly zvukově ošizeny. Nezůstal pochopitelně sám, v patách mu šli japonské značky u američtí konkurenti.

V éře komerčních syntetizérů se výrazně uplatnil domácí kutil a génius Robert Moog. Rozhodl se vytvořit jednoduché syntetizéry, které by ulehčily práci hudebníkům a přitom nebyly zvukově ošizeny. 

Modular Moog model 12Na začátku 60-tých let zkonstruoval modulární nástroj, který umožňoval spojit více modulů dohromady a systém tak rozšiřovat podle potřeby. Druhý prototyp byl na výstavě v Americe. Zajímalo se o něj hodně lidí, kteří podnítili Mooga vrhnout se na konstrukci nástroje k prodeji. Byla také založena norma souvislosti mezi řídícím napětím a výškou tónu 1V/Okt.

V témže roce další dva vynálezci měli stejnou myšlenku jako R. Moog - vytvořit syntetizér na základě napětím řízených oscilátorů. Prvním vynálezcem VCO byl Donald Buchla. Objevil napětím řízené oscilátory několik měsíců před Moogem a na trh je uvedl v roce 1965 jako modul. Buchla pokračoval ve vytváření syntetizérů až do 80-tých let, ovšem jako produkty nikdy neměly zásadní komerční úspěch, ačkoliv se často jednalo o nadčasové nástroje a mezníky na poli elektronických nástrojů.

Druhým byl Paul Ketoff, který vytvořil v Římě projekt Synket, který předznamenal začátek komponování Johna Eatona. Bylo realizováno několik neprodejných kusů jeho nástroje, měly tři klávesnice po dvou oktávách. Reagovaly na přítlak a zněly velmi expresivně. Synket
V roce 1970 se na trhy dostává legenda - Moog Minimoog. Nemá modulární koncepci, je to kompaktní syntetizér s třemi oscilátory, typickým žebříčkovým zapojením filtru VCF, dvěma obálkami a LFO a propracovanými modulačními možnostmi. Nastavuje novou laťku v kompaktnosti a zvukové kvalitě syntetizérů. Vyráběl se až do roku 1982. MiniMoog
V roce 1970 přichází na trh legendární ARP 2500, nekompromisní modulární systém, následovaný o rok později neméně uspéšným následníkem 2600. Firma ARP je v té době považována za jednu z vůdčích společností v prodeji syntetizérů, z jejich dílem vzešlo mnoho legend. ARP 2500 - 1970
Synclavier IIV roce 1972 skladatel J.Appleton s pomocí S.Alonsa a C.Jonese vytvořili první digitální syntetizér DDS. Stejná skupina v roce 1976 uvedla značku Synclavier, která vyráběla prodejné exempláře. Tento nástroj byl symbiózou software a hardware a jeho první verze se prodalo asi 50 ks. V roce 1980 se objevila verze II. 
Synclavier byl prvním předchůdcem současných workstation. Přestože měl možnosti nevídané a lze ho bez problémů použít i dnes, kvůli složitosti a v neposlední řadě i ceně, si ho mohli dovolit pouze zkušení a bohatí profesionálové.
První polyfonní nástroje se objevily v roce 1975. Jednalo se o Moog Polymoog a ARP Omni, ovšem oba dva používali varhanní generátory pro výrobu zvuku. Oberheim uvedl ale skutečný vícehlasý nástroj, zvukově bohatší, především díky většímu počtu oscilátorů (Eight Voice, Four Voice) ARP Omni 1
Oberheim Eight Voice
V roce 1978 se světu představil revoluční Prophet-5 od Sequential Circuits. Osmihlasý, programovatelný syntetizér s možností uložení paramterů do paměti. O několik let předběhl konkurenci. SCI Prophet 5
V druhé polovině sedmdesátých let se velmi mnoho inovovalo, vznikla spousta nových modelů syntetizérů. Inovativní byl i počátek 80-tých let, následuje roky se sice velmi vyrábí i prodává, ovšem nové modely jsou uveřejňovány pomaleji.

Roland MC-8V sedmdesátých letech začíná výroba digitálních sequencerů. Prvním byl Synthi 100 od společnosti EMS. Následují výrobky EMU a Oberheimu. Nejúspěšnějším se ovšem stal MC-8 Microcomposer od japonské společnosti Roland.

Sequencery už nemusely být součástí pouze velkých modulárních systémů (ARP 2500, EMS Synthi 100, MOOG 55), ale dostaly se do kompaktních nástrojů konce 70-tých let.V tu dobu se též objevit na prvních modelech arpeggiátor.

Fairlight CMIV roce 1979 australská firma Fairlight představila projekt CMI (Computer Musical Instrument). Tento nástroj znamenal revoluci do hudebního světa. Převzal princip Mellotronu, ovšem s rozdílem, že nenahrával zvuky na pásek, nýbrž přímo do digitální paměti. Jednalo se o první digitální sampler. Dovoloval zvuky upravovat přímo na svém monitoru a ukládat je na disketách, obsahoval sequencer a stal se snem mnoha muzikantů. Ovšem díky ceně (30 000 dolarů), byl vyhrazena pouze bohatým studiím a muzikantům. Masy toužící po samplingu si ještě musely pár let počkat na dostupnější samplery. Muzikanti se vrhli na vzorkování a tento trend je zřejmý především v osmdesátých a devadesátých letech. Fairlight pokračoval ve výrobě luxusních nástrojů (verze II, IIx, IIt a IV).