2020

2020 znamená budoucnost - lepší svět, odpoutání od zbytečností této doby, od hektičnosti a lidského neporozumění, k toleranci a sblížení. Skladby zde obsažené na desce z roku 1999 znějí nově, úmyslná absolutní strojová přesnost sice není úplně odstraněna, ale přichází mnoho zlidšťujících faktorů, ať už ve formě lidkého hlasu - vokálně i textově - tak poprvé též použitím živého nástroje ve skladbě February a určitě větším množstvím analogových a virtuálně-analogových syntetizérů, nahrazujících ve většině případů "studené" samply.
O vokály se postarala Olinka Modráčková a Jirka Kučera, na cello hrál Radovan Doležal.

2020 není úplně kompaktní deska, ale obsahuje spoustu nálad a pocitů, co do jednotnosti koncepce stále pro mě vítězí Strategie lovu

Skladby:


  1. Jaro 4:36
  2. Láska 7/1 5:32
  3. February 6:47
  4. Life+ 7:32
  5. Mlčení 4:02
  6. Létám 4:27
  7. Okamžik 5:12
  8. 120 BPM 4:00
  9. Ztracený 4:24
  10. Poznávání 4:03

Texty skladeb:

  Jaro (text bodyia 1997)

  "Rozmáchni se křídly
  a u sebe skryj toho
  kdo přijímat tvé polibky smí"
  úpěnlivě prosím, žadoním
  probouzí se ze snu
  a každý dotek připomíná mi
  pohlazení andělských rukou
  v každém odlesku
  spatřuji vysněnou tvář

  "Ale já nejsem anděl"

  odvětíš a přitiskneš se ke mně

  Láska 7/1 Absolutní (text bodyia 1995)

  Každý ráno čekám
  až otevřeš ty svý černý voči
  abych já se do nich kouknout moh´

  A taky lítat bych moh´
  Ty tvý černý voči

  Zamknu tě v pokoji
  a třeba přivážu i k posteli
  aby ses odsud nikdy nemoh´ hnout

  Ale třeba rukama jó
  nohama jó

  Čekám na tvůj spánek
  čekám na tvůj smích
  čekám malý zázrak
  čekám na svůj hřích
  Až probudíš se naznak
  Mě políbíš - uvidíš - pohladíš - opustíš

  Schovám si Tě do krabičky
  budeš vždycky můj talisman
  malinkej, černovokej

  A taky lítat bys moh´
  Neživej, až moc živej

  Z tý tvý krabičky
  udělám pak ptáčkům budku
  To budeš koukat
  Neživej, až moc živej

  A taky lítat budeš moct
  Ty tvý černý voči...

  Čekám na tvůj spánek
  čekám na tvůj smích
  čekám malý zázrak
  čekám na svůj hřích
  Až probudíš se naznak
  Mě políbíš - pohladíš - opustíš - pak zkameníš

  Mlčení (text Jirka Kučera 1997)

  Často se mi stává
  že tvá slova bolí
  berou víc
  než měla by nám dát

  Jsou jak střepů vodopád
  tříští se v ozvěnách
  mých malých
  hloupých snů

  A když mě svítáš v objetí tvých prázdných slov
  a křehkých lží
  vždyť víš
  jsou studnou v poušti plné marností

  Já mám své místo
  místo posvátné
  kde nejsou slova jen stín
  stín dnů minulých

  je to chrám lečení
  v dokonalosti své se zachvívá
  tam nechodí se po špičkách
  ale vznáší se půl metru nad zemí

  Létám (text Jirka Kučera + bodyia 1997)

  Já létám
  světlo v náručí mám
  já létám
  A před sluncem se nestydím
  když cítím tvůj lásky žár
  já létám
  Ohlížím se ohlížím
  čípak dech asi vnímám
  já létám

  Pojď se mnou létat oblohou
  za námi splýny nemohou
  můžem se dívat do lidí
  těch co se létat nestydí

  Víš, létám rád
  lásku potkávám
  můžeš se smát
  chcem se víc znát
  Usmívám se v oblacích
  když cítím tvůj lásky žár
  já létám
  Ohlížím se ohlížím
  tvých očí nechci se vzdát
  já létám

  Okamžik (text bodyia 1997)

  Na chvíli dáš mi sebe
  abych cítil kousek z tebe
  přinést ti však modré z nebe
  nesmím

  Jen sním
  fantazii se meze nekladou
  prohlížím si tě za branou
  nevím
  jaké pocity mi zůstanou
  když hlavou rozcuchanou
  pokusím se rozbít hráz
  co odděluje nás
  od skutečných krás
  snáz
  než jak dlouhá
  je cesta k tobě

  Nepřemýšlím o sobě
  nechávám plynout čas
  jak v tajemné nádobě
  chci hledat znovu a zas
  v nejčistší podobě
  společný náš hlas
  jenž ukryl jsi snáz
  než střepy rozbitých váz
  z nichž teče voda jako krev
  a květy osychají

  Ztracený (text bodyia 1997)

  Posvátnou vodou zkropím líce ztracených
  aspoň na chvíli mohu být bohem ztracených
  nic jim nedovolí uhnout
  úsvit je přímo vpředu
  ani stezka se neklikatí
  Jenže ztracený jsem já sám
  se svým bohem, kterým jsem já

  Je to prosba mého elektronického věku
  prosba mého elektronického věku

Zveřejněno: 02. 02. 1999 (přečteno 7667)

2020 - komentáře

K článku nebyl vložen komentář


Související články
2020/2 (06.10.2019)
Mindworks 2006 (10.07.2006)
Relaxace (01.12.2004)
Elements 1992-2001 (01.07.2001)
Veselý kaleidoskop (01.07.1996)
Strategie lovu (01.07.1995)
Jít mimo (01.08.1993)
Pocit z prožitku (01.04.1993)
© bodyia 1997-2023, powered by phpRS || TOPlist